Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PROGRAM LATIHAN ATLET PENCAK SILAT PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN P…

Rizki Amalani

ABSTRAK Amalani, Rizki. 2018. Pelaksanaan Program Latihan Atlet Pencak Silat Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Aceh Tahun 2017. Skripsi, Jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala.Pembimbing: (1) Dr.Saifuddin,M.Pd, (2) Ifwandi S. Pd, M. Pd Kata Kunci : Program Latihan Atlet Pencak Silat Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Program Latihan Atlet Pencak Silat Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Aceh Tahun 2017”. Penge…

  • FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK