Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KLASIFIKASI KESESUAIAN LAHAN RNTANAMAN SEMANGKA YANG DIBUDIDAYAKAN PETANI RND…

Odi Wayuna

Odi Wayuna. NPM. 1505108010002. Klasifikasi Kesesuaian Lahan Tanaman Semangka yang Dibudidayakan Petani di Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Dibimbing oleh Abubakar Karim sebagai ketua dan Yulia Dewi Fazlina sebagai anggota. RINGKASAN Budidaya semangka merupakan salah satu bidang usahatani yang menjanjikan dalam dunia pertanian. Tanaman semangka memiliki syarat tumbuh yang relatif mudah. Tanah salin merupakan tanah yang mengandung kadar garam berlebih. Tanah ini memerlukan pe…


    SERVICES DESK