Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS PROXIMAT TERHADAP BEBERAPA JENIS BIOCHAR RNDARI LIMBAH PERTANIAN

Nova Nirlasari

Nova Nirlasari. 1405108010016. Analisis Proximat Terhadap beberapa Jenis Biochar dari Limbah Pertanian, dibimbing oleh Darusman sebagai ketua dan Manfarizah sebagai anggota. RINGKASAN Limbah pertanian merupakan limbah sumber daya alam yang mudah dijumpai dan mempunyai nilai yang tinggi. Limbah pertanian tersebut dapat diolah sebagai bahan pembuatan biochar atau arang hayati. Untuk dapat digunakan limbah ini perlu mendapatkan perlakuan pembakaran secara pirolisis. Pirolisis dapat diartikan…


    SERVICES DESK