Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGARUH PEMOTONGAN BATANG UTAMA DAN PEMUPUKAN NPK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN H…

Lily kartika

LILY KARTlKA Pengaruh Pemotongan Batang Utama dan Pemupukan NPK Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Kacang Tanah, dibawah bimbingan T.Mahmud sebagai ketua dan Cut Nur Ichsan sebagai anggota. Pemotongan batang utama dimaksudkan untuk memperbanyak tumbuhnya cabang. Cabang ini akan keluar dekat dengan permukaan tanah, sehingga kesempatan bagi ginofor untuk masuk ke dalam tanah akan lebih besar. Sedangkan pemberian pupuk NPK dimaksudkan untuk memberikan nutrisi dan meningkatkan produksi…


    SERVICES DESK