Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KANDUNGAN TIMBAL PADA KERANG DI EKOSISTEM MANGROVE LAMBADA LHOK KECAMATAN BAI…

Cut Juliana

ABSTRAK Juliana, Cut. 2018. Kandungan Timbal pada Kerang di Ekosistem Mangrove Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Skripsi, Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Drs. M. Ali S., M. Si., (2) Mimie Saputri, S. Pd., M. EEL. Kata Kunci: Timbal (Pb), Kerang, Mangrove Logam berat yang terdapat dalam badan perairan akan mengalami proses pengendapan dan terakumulasi dalam sedimen dan dapat terak…

Pesan Sosial Dalam Kumpulan Cerpen Bayang Bulan Di Pucuk Mangrove

Cut Juliana

ABSTRAK Kata kunci : pesan sosial, kumpulan cerpen Penelitian ini berjudul “Pesan Sosial dalam Kumpulan Cerpen Bayang Bulan di Pucuk Mangrove Karya Sastrawan Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis pesan sosial, bentuk penyampaian pesan sosial, dan tujuan pesan sosial dalam kumpulan cerpen Bayang Bulan di Pucuk Mangrove karya sastrawan Aceh. Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif-analisis dengan pendekatan sosiologi. Sumber data adalah kumpulan cerpen B…


    SERVICES DESK