Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

Salmawati. PENGENALAN MINAT MEMBACA PADA ANAK DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR DI TAMAN KANAK KANAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK-PAUD) MUTIARA HATI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN SIMEULUE. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2013
Pilih :
Hal : 1 / 95


Tulisan yang relevan
PENERAPAN MEDIA GAMBAR DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN ANAK DI TAMAN KANAK-KANAK CINTA ANANDA KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH (CUT RICHA RIZRIANA, 2019) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

MENGEMBANGKAN SOSIAL EMOSIONAL ANAK USIA DINI MELALUI BERMAIN KOOPERATIF DI TK MAWADDAH WARAHMAH ACEH BESAR (RIKA ROSDIANTI, 2020) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PROSES PEMBELAJARAN TARI BATOK DI TAMAN KANAK-KANAK BUNGONG SEULEUPOEK (SEKAR RATIH, 2018) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN PERILAKU MENONTON DENGAN PERKEMBANGAN ANAK USIA PRASEKOLAH DI TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-AZHAR KOTA BANDA ACEH (DEBBI APRILIA, 2017) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, PARITAS DAN PENGETAHUAN IBU TERHADAP STATUS GIZI MURID TAMAN KANAK - KANAK FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN UNSYIAH KOTA BANDA ACEH (Aznil Fajri, 2015) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..