Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

Dewi Safitri, S.KH. KADAR HEMOGLOBIN PADA IKAN NILA (OREOCHROMISNILOTICUS) YANG DIBERI CEKAMAN PANAS DAN PAKAN YANG DISUPLEMENTASIKAN TEPUNG DAUN JALOH (SALIX TETRASPERMA ROXB). IndoSecHax : Universitas Syiah Kuala, 2014
Pilih :
Hal : 1 / 42


Tulisan yang relevan
EFEK PEMBERIAN TEPUNG DAUN JALOH (SALIX TETRASPERMA ROXB.) DALAM PAKAN TERHADAP KADAR AMONIA MEDIA HIDUP DAN BERAT BADAN IKAN NILA(OREOCHROMIS NILOTICUS) YANG DIBERI CEKAMAN PANAS (Wahyu Syah Putra, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

ISOLASI AEROMONAS HYDROPHILA PADA SISIK IKAN NILA (OREOCHROMIS NILOTICUS) YANG DISUPLEMENTASI TEPUNG DAUN JALOHRN(SALIX TETRASPERMA ROXB ) (rahmad firnanda, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

EFEK PEMBERIAN TEPUNG DAUN JALOH (SALIX TETRASPERMA ROXB.) DALAM PAKAN TERHADAP PH DAN TOTAL MIKROB AIR TEMPAT HIDUP IKAN NILA (OREOCHROMIS NILOTICUS) YANG DIBERI PENINGKATAN SUHU 35?C (maruli apra, 2015) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

ANALISIS PROKSIMAT PROTEIN DAN PERTUMBUHAN RELATIF IKAN NILA TERPAPAR STRES PANAS YANG DIBERI DAUN JALOH DENGAN KROMIUM (ARI WIDODO, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

EFEK PEMBERIAN EKSTRAK ETANOL KULIT BATANG JALOH (SALIX TETRASPERMA ROXB) TERHADAP TERHADAP KADAR HEMOGLOBIN AYAM BROILER YANG DIBERIKAN CEKAMAN PANAS (khaidir, S.KH, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..