Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

Nuraden Firdaus. PENGUJIAN KEKASARAN PERMUKAAN BENDA KERJA PADA PROSES HELICAL INTERPOLATION CUTTING MENGGUNAKAN MATA PAHAT ENDMILL KARBIDA 2 FLUTE PADA MESIN CNC HEADMAN ZXK-32B. Banda Aceh : Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, 2019
Pilih :
Hal : 1 / 13


Tulisan yang relevan
PENGARUH PARAMETER PEMOTONGAN PADA KEBULATAN DAN KEKASARAN BENDA KERJA HASIL PROSES CIRCULAR INTERPOLATION CUTTING PADA MESIN CNC MILLING HEADMAN ZXK-32B (Muhammad Lutfi, 2018) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PENGUJIAN KEKASARAN PERMUKAAN BENDA KERJA PADA PROSES HELICAL INTERPOLATION CUTTING MENGGUNAKAN MATA PAHAT ENDMILL KARBIDA 2 FLUTE PADA MESIN CNC HEADMAN ZXK-32B (Nuraden Firdaus, 2019) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

ANALISIS PERBANDINGAN KEKASARAN PERMUKAAN BENDA KERJA METODE UP MILLING DAN DOWN MILLING DENGAN PROSES HELICAL INTERPOLATION CUTTING PADA MESIN CNC AGMA A8 (RIZKY JUNIANSYAH, 2019) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

ANALISA KEKASARAN BENDA KERJA HASIL PROSES CIRCULAR INTERPOLATION PADA MESIN CNC MILLING MENGGUNAKAN 2 FLUTE HSS END MILL (Teuku Ibal Prianda, 2017) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PENGARUH KECEPATAN MAKAN DAN KEDALAMAN POTONG TERHADAP KEKASARAN PERMUKAAN PADA MATERIAL BAJA KARBON SEDANG DENGAN PROSES MILLING MENGUNAKAN PROSES INTERPOLASI SIRKULASI (Muhammad Iqbal, 2018) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..