Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

ARI WIDODO. ANALISIS PROKSIMAT PROTEIN DAN PERTUMBUHAN RELATIF IKAN NILA TERPAPAR STRES PANAS YANG DIBERI DAUN JALOH DENGAN KROMIUM. IndoSecHax : Universitas Syiah Kuala, 2014
Pilih :
Hal : 1 / 51


Tulisan yang relevan
ANALISIS PROKSIMAT KADAR LEMAK IKAN NILA YANG DIBERI SUPLEMENTASI DAUN JALOH YANG DIKOMBINASI DENGAN KROMIUM DALAM PAKAN SETELAH PEMAPARAN STRES PANAS (Tia Zalia Btb, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

ANALISIS PROKSIMAT KADAR KOLESTEROL IKAN NILA YANG DIBERI SUPLEMEN DAUN JALOH DAN DIKOMBINASI DENGAN KROMIUM DALAM PAKAN SETELAH PEMAPARAN STRES PANAS (subhan, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

KADAR HEMOGLOBIN PADA IKAN NILA (OREOCHROMISNILOTICUS) YANG DIBERI CEKAMAN PANAS DAN PAKAN YANG DISUPLEMENTASIKAN TEPUNG DAUN JALOH (SALIX TETRASPERMA ROXB) (Dewi Safitri, S.KH, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

EFEK PEMBERIAN TEPUNG DAUN JALOH (SALIX TETRASPERMA ROXB.) DALAM PAKAN TERHADAP KADAR AMONIA MEDIA HIDUP DAN BERAT BADAN IKAN NILA(OREOCHROMIS NILOTICUS) YANG DIBERI CEKAMAN PANAS (Wahyu Syah Putra, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

EFEK PEMBERIAN TEPUNG DAUN JALOH (SALIX TETRASPERMA ROXB.) DALAM PAKAN TERHADAP PH DAN TOTAL MIKROB AIR TEMPAT HIDUP IKAN NILA (OREOCHROMIS NILOTICUS) YANG DIBERI PENINGKATAN SUHU 35?C (maruli apra, 2015) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..