Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

RATU MEUTIA ARYTHA. HUBUNGAN KADAR FERITIN SERUM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KEMATANGAN SEKSUAL PENDERITA TALASEMIA MAYOR USIA 10-18 TAHUN DI SENTRAL TALASEMIA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2014
Pilih :
Hal : 1 / 92


Tulisan yang relevan
HUBUNGAN KADAR FERITIN SERUM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KEMATANGAN SEKSUAL PENDERITA TALASEMIA MAYOR USIA10-18 TAHUN DI SENTRAL TALASEMIA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH (Ratu Meutia Arytha, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN KADAR FERITIN DENGAN PERKEMBANGANRNSEKS SEKUNDER PADA PENDERITA TALASEMIA DIRNSENTRAL TALASEMIA RUMAH SAKIT UMUMRNDAERAH DR. ZAINOEL ABIDINRNBANDA ACEH (Putri Balqis, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN DENSITAS MINERAL TULANG DENGAN KADAR FERITIN SERUM PADA PASIEN THALASSEMIA MAYOR (dr. Rachmi, 2019) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN KADAR SERUM FERITIN TERHADAP GANGGUAN FUNGSI HATI PADA PENDERITA ?- THALASSEMIA MAYOR DI INSTALASI SENTRAL THALASSEMIA DAN HEMOFILIA BANDA ACEH (Rizky Amalia Siregar, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN KEPATUHAN MINUM OBAT KELASI BESI DENGAN GANGGUAN FUNGSI HATI PADA PENDERITA ?-TALASEMIA MAYOR (FATHURRAHMI, 2018) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..