Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

DEBBI APRILIA. HUBUNGAN PERILAKU MENONTON DENGAN PERKEMBANGAN ANAK USIA PRASEKOLAH DI TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-AZHAR KOTA BANDA ACEH. Banda Aceh : Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, 2017
Pilih :
Hal : 1 / 14


Tulisan yang relevan
PERBANDINGAN STATUS GIZI ANTARA MURID LAKI-LAKI DAN MURID PEREMPUAN DI TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-AZHAR SYIAH KUALA BANDA ACEH (Resi Devi Yanti, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GIZI LEBIH ANAK PRASEKOLAH DI TKIT AL AZHAR BANDA ACEH TAHUN 2013 (MEHRANI, 2013) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MANAJEMEN PEMBELAJARAN PADA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-AZHAR KOTA BANDA ACEH (RATNA SARI WANGSA, 2015) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, PARITAS DAN PENGETAHUAN IBU TERHADAP STATUS GIZI MURID TAMAN KANAK - KANAK FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN UNSYIAH KOTA BANDA ACEH (Aznil Fajri, 2015) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PENERAPAN MEDIA GAMBAR DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN ANAK DI TAMAN KANAK-KANAK CINTA ANANDA KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH (CUT RICHA RIZRIANA, 2019) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..