Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

Puput Puspita Dewi. HUBUNGAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN PERAWAT DENGAN TINGKAT KECEMASAN HOSPITALISASI PADA ANAK PRASEKOLAH DI RUANG RAWAT ANAK RSUD DR. ZAINOEL ABIDIN DAN RSUD MEURAXA BANDA ACEH. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2017
Pilih :
Hal : 1 / 13


Tulisan yang relevan
HUBUNGAN PERAN ORANGTUA DENGAN TINGKAT KECEMASAN ANAK USIA PRASEKOLAH YANG MENGALAMI HOSPITALISASI DI RUANG RAWAT SEURUNE I RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH TAHUN 2014 (Novizayuna, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN TERAPI BERMAIN PUZZLE DENGAN STRES HOSPITALISASI PADA ANAK PRASEKOLAH DI RUANG SEURUNE I RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH TAHUN 2012 (ASISKA, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

ANALISIS KOMUNIKASI TERAPEUTIK PERAWAT DALAM MENGURANGI KECEMASAN PASIEN PRE-OPERASI DI RSUD ZAINOEL ABIDIN (RAUZATUL JANNAH, 2020) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN REAKSI DAN KECEMASAN ORANGTUA AKIBAT HOSPITALISASI ANAK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH (LENY MARLINA, 2019) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN REAKSI ANAK TERHADAP STRESSOR HOSPITALISASI DENGAN TINGKAT KECEMASAN PADA ANAK USIA SEKOLAH DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH (MIMI AFRIANI, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..