Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

DIANA. CEMARAN LOGAM BERAT TIMBAL (PB) PADA INSANG IKAN CENDRO (TYLOSURUS CROCODILUS) DI PESISIR KRUENG RAYA KABUPATEN ACEH BESAR (HEAVY METAL CONTAMINATION OF LEAD (PB) ON THE GILLS OF NEEDLEFISH (TYLOSURUS CROCODILUS) AT KRUENG RAYA ACEH BESAR). Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2017
Pilih :
Hal : 1 / 13


Tulisan yang relevan
CEMARAN LOGAM BERAT TIMBAL (PB) PADA INSANG IKAN CENDRO (TYLOSURUS CROCODILUS) DI PESISIR KRUENG RAYA KABUPATEN ACEH BESAR (HEAVY METAL CONTAMINATION OF LEAD (PB) ON THE GILLS OF NEEDLEFISH (TYLOSURUS CROCODILUS) AT KRUENG RAYA ACEH BESAR) (DIANA, 2017) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

ANALISIS KANDUNGAN LOGAM BERAT PB PADA TIRAM CRASSOSTREA CUCULLATA DI PESISIR KRUENG RAYA, ACEH BESAR (Imelda Astuti, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

KAJIAN HASIL TANGKAPAN JARING INSANG (GILL NET) YANG DIOPERASIKAN PADA SIANG DAN MALAM HARI DI PERAIRANA KRUENG RAYA, ACEH BESAR (ALDO RIDHO FAUZA C, 2018) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

KUANTITAS KANDUNGAN LOGAM BERAT (PB, CD, FE, DAN HG) DAN MINYAK SOLAR DI ESTUARIA KRUENG CANGKOI, MEULABOH, ACEH BARAT (muhammad iqbal, 2015) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

GAMBARAN HISTOPATOLOGI INSANG IKAN GABUS (CHANNA STRIATA) YANG TERPAPAR PARASIT DACTYLOGYRUS SP (GINNI SILALAHI, 2020) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..