Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

Andalia Hijriyah I. HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN, PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP PERILAKU MEROKOK DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNSYIAH SETELAH DIBERLAKUKAN KEBIJAKAN DAERAH BEBAS ROKOK. Banda Aceh : Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, 2016
Pilih :
Hal : 2 / 63


Tulisan yang relevan
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU MEROKOK PADA MAHASISWA PRIA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNSYIAH (Ahmad Mujiburrahim, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG BAHAYA MEROKOK DENGAN SIKAP DAN PERILAKU MEROKOK MAHASISWA KESEHATAN DI UNIVERSITAS SYIAH KUALA BANDA ACEH (Nur Mahabbah, 2015) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

ANALISIS PERANAN KOMUNIKASI ORANG TUA DALAM PENANGGULANGAN PERILAKU MEROKOK DIKALANGAN REMAJA (Azza Ruqqayyah Azzahara, 2017) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN ANTARA IKLAN ROKOK DENGAN PERILAKU MEROKOK PADA REMAJA SMA NEGERI 8 BANDA ACEH (FISKHA AZHAR, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PERILAKU DAN PENGETAHUAN TENTANG BAHAYA KESEHATAN ROKOK ELEKTRIK (VAPOR) PADA KOMUNITAS VAPORIZER KOTA BANDA ACEH (RICKY RAHMADHANA PUTRA, 2020) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..