Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

MAULIDA NURLIZA. HUBUNGAN PERAN AYAH DALAM STIMULASI DENGAN PERKEMBANGAN ANAK USIA PRASEKOLAH DI PAUD KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH. Banda Aceh : Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, 2016
Pilih :
Hal : 2 / 126


Tulisan yang relevan
HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG STIMULASI MOTORIK HALUS DENGAN PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS ANAK USIA PRASEKOLAH DI TK PERTIWI KECAMATAN LHOKNGA (NOVI INTAN MELANI, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGASUHAN ORANGTUA DALAM PEMBERIAN STIMULASI PERKEMBANGAN SOSIAL PADA ANAK USIA TODDLER DI PAUD KECAMATAN KUTA ALAM BANDA ACEH TAHUN 2014 (Fazillah Apriana, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGASUHAN ORANGTUARNDALAM PEMBERIAN STIMULASI PERKEMBANGANRNMOTORIK HALUS PADA ANAK USIA TODDLERRNDI PAUD KECAMATAN BANDA RAYARNBANDA ACEH TAHUN 2014 (Tiurma Setia, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN BERMAIN DENGAN PERKEMBANGAN ANAK USIA PRASEKOLAH DI PAUD KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH (Aina Fitri, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN STIMULASI ALAT PERMAINAN EDUKATIF (APE) OLEH ORANG TUA DENGAN PERKEMBANGAN MOTORIK ANAK USIA PRASEKOLAH KEMUKIMAN LAMLHEU KECAMATAN SUKAMAKMUR ACEH BESAR (Cinda Syahbrina Riska, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..