Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

Desy Ariani. HUBUNGAN KARAKTERISTIK IBU DENGAN KEMAMPUAN STIMULASI PERKEMBANGAN MOTORIK KASAR BAYI USIA 1- 12 BULAN DI GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH 2013. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2013
Pilih :
Hal : 2 / 106


Tulisan yang relevan
HUBUNGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DENGAN PERKEMBANGAN MOTORIK MENGGUNAKAN DENVER DEVELOPMENT SCREENING TEST (DDST) PADA BAYI USIA 6-12 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH (Siti Hariaty Putri, 2018) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG STIMULASI MOTORIK HALUS DENGAN PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS ANAK USIA PRASEKOLAH DI TK PERTIWI KECAMATAN LHOKNGA (NOVI INTAN MELANI, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGASUHAN ORANGTUA DALAM PEMBERIAN STIMULASI PERKEMBANGAN MOTORIK KASAR PADA ANAK USIA TODDLER DI PAUD KECAMATAN BAITURRAHMAN BANDA ACEH 2014 (Aida Fitri, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN DEMOGRAFI IBU DAN ASUPAN PRODUK PANGAN ASAL HEWAN DENGAN KEMAMPUAN MENSTIMULASI TUMBUH KEMBANG MOTORIK KASAR BAYI DI KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK KABUPATEN ACEH BARAT (DIAN FERA, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGASUHAN ORANGTUARNDALAM PEMBERIAN STIMULASI PERKEMBANGANRNMOTORIK HALUS PADA ANAK USIA TODDLERRNDI PAUD KECAMATAN BANDA RAYARNBANDA ACEH TAHUN 2014 (Tiurma Setia, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..