Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

Elviwirda. APLIKASI MIKORIZA UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN BEBERAPA JENIS RUMPUT MAKANAN TERNAK TERHADAP CEKAMAN KEKERINGAN PADA TANAH PODSOLIK JANTHO. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2016
Pilih :
Hal : 1 / 69


Tulisan yang relevan
PERANAN MIKORIZA PADA BERBAGAI TINGKAT CEKAMAN KEKERINGAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KEDELAI (GLYCINE MAX L MERRIL) (FITRIANA, 2018) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PENGARUH FUNGI MIKORIZA ARBUSKULAR (FMA) INDIGEN DAN CEKAMAN KEKERINGAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KANDUNGAN N, P DAN K TANAMAN JAGUNG (ZEA MAYS L.) PADA INCEPTISOL (Irham Maulana, 2018) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PENGARUH FUNGI MIKORIZA ARBUSKULA DAN FUNGI SELULOLITIK INDIGENUS TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL JAGUNG (ZEA MAYS L.) PADA CEKAMAN KEKERINGAN DI INCEPTISOL (NASRULLAH, 2019) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PENGARUH APLIKASI MIKORIZA ARBUSKULA TERHADAP RUMPUT LAMPUNG (SETARIA SPHACELATA) (Cut Purnama, 2017) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

KANDUNGAN PROTEIN KASAR DAN SERAT KASAR RUMPUT SETARIA (SETARIA SPHACELATA) YANG DIAPLIKASIKAN DENGAN MIKORIZA ARBUSKULA (RIA SAGITA, 2017) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..