Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

NOVI INTAN MELANI. HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG STIMULASI MOTORIK HALUS DENGAN PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS ANAK USIA PRASEKOLAH DI TK PERTIWI KECAMATAN LHOKNGA. Banda Aceh : Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, 2016
Pilih :
Hal : 1 / 82


Tulisan yang relevan
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGASUHAN ORANGTUARNDALAM PEMBERIAN STIMULASI PERKEMBANGANRNMOTORIK HALUS PADA ANAK USIA TODDLERRNDI PAUD KECAMATAN BANDA RAYARNBANDA ACEH TAHUN 2014 (Tiurma Setia, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN PERAN AYAH DALAM STIMULASI DENGAN PERKEMBANGAN ANAK USIA PRASEKOLAH DI PAUD KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH (MAULIDA NURLIZA, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN STIMULASI ALAT PERMAINAN EDUKATIF (APE) OLEH ORANG TUA DENGAN PERKEMBANGAN MOTORIK ANAK USIA PRASEKOLAH KEMUKIMAN LAMLHEU KECAMATAN SUKAMAKMUR ACEH BESAR (Cinda Syahbrina Riska, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

MENGEMBANGKAN MOTORIK HALUS ANAK MELALUI KEGIATAN MEMBUAT LUKISAN DARI DAUN KERING DI PAUD HARAPAN BUNDA ACEH BESAR (Khairati, 2019) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DENGAN PERKEMBANGAN MOTORIK MENGGUNAKAN DENVER DEVELOPMENT SCREENING TEST (DDST) PADA BAYI USIA 6-12 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH (Siti Hariaty Putri, 2018) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..