Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

WIDIAH. PENGARUH PEMBERIAN ENZIM PAPAIN PADA PAKAN KOMERSIL TERHADAP PERTUMBUHAN DAN EFISIENSI PAKAN BENIH IKAN PERES PENGARUH PEMBERIAN ENZIM PAPAIN PADA PAKAN KOMERSIL TERHADAP PERTUMBUHAN DAN EFISIENSI PAKAN BENIH IKAN PERES. Banda Aceh : Fakultas Kelautan Universitas Syiah Kuala, 2016
Pilih :
Hal : 1 / 67


Tulisan yang relevan
PEMBERIAN ENZIM PAPAIN DALAM PAKAN TERHADAP GAMBARAN HISTOLOGI USUS BENIH IKAN PERES (OSTEOCHILLUS KAPPENI) (AMINA R SIRAIT, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PENGARUH PENAMBAHAN ENZIM PAPAIN DALAM PAKAN KOMERSIL TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP IKAN DEPIK (RASBORA TAWARENSIS) (Rita Bahagia, 2019) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PENGARUH KOMBINASI ENZIM PAPAIN DAN ENZIM PROTEASE PADA PAKAN KOMERSIAL TERHADAP PEMANFAATAN PAKAN DAN PERTUMBUHAN BENIH IKAN PATIN (PANGASIUS SP.) (Mustika Marzah Fitriana, 2018) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PENGARUH PENGGUNAAN ENZIM PAPAIN TERHADAP TINGKAT PEMANFAATAN PAKAN DAN LAJU PERTUMBUHAN IKAN GABUS (CHANNA STRIATA) (RINALDY MAULIDIN, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PENGARUH PEMBERIAN KOMBINASI ENZIM PAPAIN DAN ENZIM BROMELIN TERHADAP PEMANFAATAN PAKAN DAN PERTUMBUHAN IKAN NILEM ( OSTEOCHILLUS VITTATUS) (Eliza Putri Amanda Nasution, 2017) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..