Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

rahmad iqbal. PENGAYAAN PUPUK ORGANIK LIMBAH CANGKANG PALA DENGAN CENDAWAN ENDOFIT ISOLAT ASAL PALA UNTUK MENGENDALIKAN PENYAKIT PADA TANAMAN PALA (MYRISTICA FRAGRANS HOUTT). Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2015
Pilih :
Hal : 1 / 60


Tulisan yang relevan
RESPON PERTUMBUHAN BIBIT PALA (MYRISTICA FRAGRANS HOUTT) PADA PERLAKUAN KOMPOS ORGANIK CANGKANG PALA DAN MIKROBA ENDOFIT ASAL PALA+MIKORIZA PADA TANAH ULTISOL (Saiful Mahdi, 2015) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PENGARUH EKSTRAK DAGING BUAH PALA (MYRISTICA FRAGRANS HOUTT) TERHADAP PERTUMBUHAN STREPTOCOCCUS MUTANS (Nurhadisah, 2019) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

STUDI ETNOBOTANI PALA DI KABUPATEN ACEH SELATAN (cut windasari, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

EKSPLORASI DAN POTENSI CENDAWAN ENDOFIT ASAL TANAMAN PALA (MYRISTICA FRAGRANS HOUTT) SEBAGAI AGEN PENGENDALI HAYATI PENYAKIT MATI RANTING (SCYTALIDIUM SP.) (Retning Wahyu, 2019) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PENGARUH MEDIA TANAM TERHADAP KEMAMPUAN BAKTERI ENDOFIT DALAM MENGENDALIKAN SERANGAN PENYAKIT MATI RANTING PADA BIBIT PALA (MYRISTICA FRAGRANS) (Riza Afdila, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..