Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

Kategori
Tahun Terbit
Prodi


   
Ricky Syahrani, ANALISIS GAYA BAHASA DALAM ALBUM SABDA ALAM KARYA CHRISYE ANALISIS GAYA BAHASA DALAM ALBUM SABDA ALAM KARYA CHRISYE ANALISIS GAYA BAHASA DALAM ALBUM SABDA ALAM KARYA CHRISYE ANALISIS GAYA BAHASA DALAM ALBUM SABDA ALAM KARYA CHRISYE. Banda Aceh Universitas Syiah Kuala,2016
    SERVICES DESK