Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

Rahmat Mulyana Amijaya. PENYIMPANAN BUAH JAMBU BIJI (PSIDIUM GUAJAVA LINN) TEROLAH MINIMAL MENGGUNAKAN GEL LIDAH BUAYA (ALOE VERA L.). Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2014
Pilih :
Hal : 1 / 104


Tulisan yang relevan
PENGARUH KEMASAN DAN SUHU PENYIMPANAN TERHADAP MASA SIMPAN JAMBU BIJI (PSIDIUM GUAJAVA L) TEROLAH MINIMAL MENGGUNAKAN LAPISAN GEL LIDAH BUAYA (ALOE VERA). (Idris, 2015) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PENGARUH BAHAN KEMASAN TERHADAP KANDUNGAN VITAMIN C PADA JAMBU BIJI MERAH (PSIDIUM GUAJAVA L.) YANG DISIMPAN DI LEMARI PENDINGIN (UTARI ATIA PERTIWI, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PENGARUH EKSTRAK LIDAH BUAYA (ALOE VERA) TERHADAP PERTUMBUHAN ENTEROCOCCUS FAECALIS PADA BERBAGAI KONSENTRASI (M NAUFAL ASYRAF, 2017) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

UJI AKTIVITAS ANTIPIRETIK INFUSA LIDAH BUAYA (ALOE VERA LINN) PADA MENCIT JANTAN (MUS MUSCULUS) (Gita Mentari, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK LIDAH BUAYA (ALOE VERA) TERHADAP KADAR GLUKOSA DARAH DAN STRUKTUR MIKROSKOPIS SEL ? PANKREAS TIKUS HIPERGLIKEMIK (Irdalisa, 2015) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..