Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

Wahyu Syah Putra. EFEK PEMBERIAN TEPUNG DAUN JALOH (SALIX TETRASPERMA ROXB.) DALAM PAKAN TERHADAP KADAR AMONIA MEDIA HIDUP DAN BERAT BADAN IKAN NILA(OREOCHROMIS NILOTICUS) YANG DIBERI CEKAMAN PANAS. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2014
Pilih :
Hal : 1 / 36


Tulisan yang relevan
KADAR HEMOGLOBIN PADA IKAN NILA (OREOCHROMISNILOTICUS) YANG DIBERI CEKAMAN PANAS DAN PAKAN YANG DISUPLEMENTASIKAN TEPUNG DAUN JALOH (SALIX TETRASPERMA ROXB) (Dewi Safitri, S.KH, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

EFEK PEMBERIAN TEPUNG DAUN JALOH (SALIX TETRASPERMA ROXB.) DALAM PAKAN TERHADAP PH DAN TOTAL MIKROB AIR TEMPAT HIDUP IKAN NILA (OREOCHROMIS NILOTICUS) YANG DIBERI PENINGKATAN SUHU 35?C (maruli apra, 2015) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

ISOLASI AEROMONAS HYDROPHILA PADA SISIK IKAN NILA (OREOCHROMIS NILOTICUS) YANG DISUPLEMENTASI TEPUNG DAUN JALOHRN(SALIX TETRASPERMA ROXB ) (rahmad firnanda, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PENGARUH PEMBERIAN TEPUNG DAUN JALOH (SALIX TETRASPERMA ROXB) TERHADAP TINGKAT KEMATIAN PADA IKAN NILA (OREOCHROMIC NILOTICUS) PADA KONDISI PANAS YANG DIINJEKSIKAN BAKTERI AEROMONAS HYDROPHILA (EVI WULANDARI, S.KH, 2015) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

ANALISIS PROKSIMAT PROTEIN DAN PERTUMBUHAN RELATIF IKAN NILA TERPAPAR STRES PANAS YANG DIBERI DAUN JALOH DENGAN KROMIUM (ARI WIDODO, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..