Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

Resi Devi Yanti. PERBANDINGAN STATUS GIZI ANTARA MURID LAKI-LAKI DAN MURID PEREMPUAN DI TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-AZHAR SYIAH KUALA BANDA ACEH. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2014
Pilih :
Hal : 1 / 59


Tulisan yang relevan
HUBUNGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, PARITAS DAN PENGETAHUAN IBU TERHADAP STATUS GIZI MURID TAMAN KANAK - KANAK FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN UNSYIAH KOTA BANDA ACEH (Aznil Fajri, 2015) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MANAJEMEN PEMBELAJARAN PADA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-AZHAR KOTA BANDA ACEH (RATNA SARI WANGSA, 2015) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PERBANDINGAN STATUS GIZI SECARA ANTROPOMETRI PADA MURID TAMAN KANAK-KANAK KAMALIYAH ACEH BESAR DAN TAMAN KANAK-KANAK AL-AZHAR BANDA ACEH TAHUN 2011 (Andi Akbar Ibhaliswan, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN PERILAKU MENONTON DENGAN PERKEMBANGAN ANAK USIA PRASEKOLAH DI TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-AZHAR KOTA BANDA ACEH (DEBBI APRILIA, 2017) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

STATUS GIZI MURID SDN 19 DAN SDN 35 KOTA BANDA ACEH TAHUN AJARAN 2019/2020 (SYAHRI RAMADHANA, 2019) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..