Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

Nova Hazliana. PENGARUH LAMA PERENDAMAN DALAM AIR KELAPA MUDA TERHADAP PERKECAMBAHAN BENIH JAMBU BIJI (PSIDIUM GUAJAVA L.). Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2014
Pilih :
Hal : 1 / 94


Tulisan yang relevan
PENGARUH BAHAN KEMASAN TERHADAP KANDUNGAN VITAMIN C PADA JAMBU BIJI MERAH (PSIDIUM GUAJAVA L.) YANG DISIMPAN DI LEMARI PENDINGIN (UTARI ATIA PERTIWI, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PERBANDINGAN DAYA HAMBAT EKSTRAK DAUN DAN BUAH JAMBU BIJI (PSIDIUM GUAJAVA) TERHADAP AKTIVITAS BAKTERI ENTEROCOCCUS FAECALIS (Masnaini, 2018) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PERBANDINGAN PENGARUH EKSTRAK DAUN JAMBU BIJI (PSIDIUM GUAJAVA L.) DENGAN POLYVINYL PYRROLIDONE-SODIUM HYALURONATE GEL TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA (STUDI PADA TIKUS PUTIH (RATTUS NORVEGICUS)) (Dinda Hidayatika, 2019) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

UJI AKTIVITAS ANTIMIKROBA EKSTRAK METANOL DAUN JAMBU BIJI MERAH DAN DAUN DAUN JAMBU BIJI PUTIH (PSIDIUM GUAJAVA L.) TERHADAP ESCHERICHIA COLI (Hayatun Yulia, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PENGARUH KONSENTRASI SUKROSA DAN PEKTIN TERHADAP MUTU JELI JAMBU BIJI (PSIDIUM GUAJAVA L.) (Ari Andika, 2013) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..