Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

SEKAR RATIH. PROSES PEMBELAJARAN TARI BATOK DI TAMAN KANAK-KANAK BUNGONG SEULEUPOEK. Banda Aceh : Fakultas KIP Universitas Syiah Kuala, 2018
Pilih :
Hal : 1 / 102


Tulisan yang relevan
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PADA SENTRA SENI TARI KREASI MEUKONDROE DI TK ANGKASA KECAMATAN BLANG BINTANG KABUPATEN ACEH BESAR (Armaya Pristia, 2019) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PEMBELAJARAN SENTRA SENI MUSIK DRUM DI TAMAN KANAK-KANAK BHAYANGKARI (Dinda Rhesti Gandhis, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PERBANDINGAN STATUS GIZI ANTARA MURID LAKI-LAKI DAN MURID PEREMPUAN DI TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-AZHAR SYIAH KUALA BANDA ACEH (Resi Devi Yanti, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PEMBELAJARAN SENI TARI DI TAMAN KANAK-KANAK MALAHAYATI NEUHEUN KABUPATEN ACEH BESAR (Rita Fajriani, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, PARITAS DAN PENGETAHUAN IBU TERHADAP STATUS GIZI MURID TAMAN KANAK - KANAK FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN UNSYIAH KOTA BANDA ACEH (Aznil Fajri, 2015) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..