Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

Anggi Bagaskara Helfando. HUBUNGAN KADAR FERITIN SERUM TERHADAP KARDIOMEGALI PADA ANAK THALASSEMIA BETA MAYOR BERDASARKAN EKG DAN FOTO THORAX. Banda Aceh : Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, 2017
Pilih :
Hal : 1 / 10


Tulisan yang relevan
HUBUNGAN DENSITAS MINERAL TULANG DENGAN KADAR FERITIN SERUM PADA PASIEN THALASSEMIA MAYOR (dr. Rachmi, 2019) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN KADAR SERUM FERITIN TERHADAP GANGGUAN FUNGSI HATI PADA PENDERITA ?- THALASSEMIA MAYOR DI INSTALASI SENTRAL THALASSEMIA DAN HEMOFILIA BANDA ACEH (Rizky Amalia Siregar, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN TUMBUH KEMBANG BALITA DENGAN KUALITAS HIDUP PENDERITATHALASSEMIARNBETA MAYOR DI SENTRAL THALASSEMIA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RNDR. ZAINOEL ABIDIN RNBANDA ACEH (Khairunnisa, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN KADAR FERITIN SERUM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KEMATANGAN SEKSUAL PENDERITA TALASEMIA MAYOR USIA 10-18 TAHUN DI SENTRAL TALASEMIA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH (RATU MEUTIA ARYTHA, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN KADAR FERITIN SERUM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KEMATANGAN SEKSUAL PENDERITA TALASEMIA MAYOR USIA10-18 TAHUN DI SENTRAL TALASEMIA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH (Ratu Meutia Arytha, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..