Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

Zahran Zikra. ABREVIASI DALAM BAHASA ACEH. Banda Aceh : Fakultas FKIP Universitas Syiah Kuala, 2016
Pilih :
Hal : 1 / 153


Tulisan yang relevan
PEMBUATAN APLIKASI PEMBELAJARAN KAMUS GAMBAR BAHASA ACEH MENGGUNAKAN VB.NET (ima marhamah, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

ANALISIS GAYA BAHASA DALAM PERIBAHASA GAYO (Reduk Mawati, 2017) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

ANALISIS GAYA BAHASA DALAM MELENGKANPADA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT GAYO ACEH TENGAH (Anggun Hayati Rahman , 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PREFERNSI KECOA (BLATTODEA) TERHADAP JENIS UMPAN DAN MIKROHABITAT PADA RUMAH MAKAN DI DARUSSALAM (Miftahul Jannah, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PENGUNAAN BAHASA ASING DALAM KARANGAN BEBAS PADA MAJALAH POTRET (Khairunnisak, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..